Preskočiť na obsah

Deň materinského jazyka

Tento celosvetovo známy deň bol vyhlásený na výročnej 30. UNESCO konferencii v novembri 1999. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. Jeho hodnotu sme si  pripomenuli na našej škole prvýkrát.  Práve jazyk je najsilnejší nástroj na zachovanie nášho kultúrneho dedičstva. Ponúkli sme žiakom rôzne aktivity, ktorým predchádzala niekoľkodňová príprava.

Karta – Každý žiak dostal hraciu kartu, kde zbieral pečiatku za zapojenie sa do jednotlivých aktivít:

  • Názov  –  tajnička  (Zvieratá).

Hľadali začiatočné písmená z obrázkov zvierat na vylúštenie názvu dňa.

  •  Pojmová mapa

Na tabuľu písali k názvu Materský jazyk pojmy s ním súvisiace.

  • Otec a mama

Žiaci hovorili, ako doma oslovujú svojich rodičov. Zistili sme, že niektorí ich volajú krstnými menami

  • Popletené príslovia a porekadlá

V  krátkej prezentácii sme žiakom ponúkli popletené príslovia a porekadlá, ktoré sa pokúsili opraviť. Niektoré boli ťažšie, preto si ich starší žiaci precvičovali aj hľadaním dvojíc.

  • Hádanky

Žiakov sme rozdelili do skupín: najstarší, prostredný, najmladší z rodiny. Z každej skupiny si žiaci vyberali hádanku podľa náročnosti. K dispozícii mali odpovede v podobe obrázkov na tabuli, rovnako označené hviezdičkou náročnosti. Za uhádnutú hádanku získali pečiatku.

  • Šprint – Vybrané slová  (behací diktát)

Štyri skupiny žiakov po troch dostali rovnaké vety, dopĺňali ich, učiteľka skontrolovala. Ak mali správne, zvieratko na dráhe(tabuli)sa posunulo o políčko.

PPP  farebné popletené príslovia, porekadlá a pranostiky žiaci skladali a  lepili do správnych dvojíc.

  • Skladačka

Mladší žiaci dostali rozstrihané obrázky postáv členov rodiny. Jednotlivé časti žiaci vyfarbili, zložili a postavy nalepili.

  • O lienke Rosite

Žiaci 1. ročníka nacvičovali krátke divadielko, v ktorom reč zohrávala kľúčovú úlohu. Zhotovili si masky na zvieratká v ktorých sa prezentovali pred ostatnými žiakmi v nových priestoroch našej školy.

  • Jazykolamy

V spoločných priestoroch mali žiaci počas týždňa vyvesené jazykolamy, z ktorých si mohli vybrať, precvičovať a naučiť sa niektoré. Svoje naučené jazykové zručnosti predviedli pred spolužiakmi.

  • Poznáš hlas súrodenca?

Súrodenci (14 dvojíc a trojíc) dostali do ruky panáčika na paličke, ktorú mali dvihnúť, ak počuli hlas brata alebo sestry. Sedeli chrbtom. Učiteľka sa niektorého dotkla predĺženou rukou-penou, a ten sa ozval. Táto aktivita sa im veľmi páčila.

Deň plný aktivít splnil očakávania a cieľ daného dňa. Deti boli na seba hrdé, že zvládli jednotlivé úlohy, získali mnoho pečiatok za aktivitu do karty, ktorú si aj vyfarbili.