Preskočiť na obsah

Lukov – parkovisko

Zverejnené
30. júla 2019
Kategória

Obec Lukov, 086 05 Lukov 60 ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, vyhlásila súťaž na dodanie predmetu zákazky „Lukov – parkovisko“.
Týmto Vás vyzývame na účasť v predmetnom verejnom obstarávaní a na predloženie cenovej ponuky. Podrobné podmienky verejného obstarávania Vám zasielame v prílohách. 

Kontaktné miesto pre získavanie informácií

Obec Lukov v zastúpení: Ing. Jozefína Kramárová

č.t.: 054 / 476 62 06

e-mail: obeclukov@gmail.com

Prílohy