Navrh VZN č12019 ktorým sa vyhlasuje záväzná čast územného plánu obce Lukov

Zverejnené
31. mája 2019
Kategória

Prílohy