Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Lukov