Preskočiť na obsah

Oznámenie o zámere prevodu nehnuteľného majetku Obce Lukov z dôvodu hodného osobitného zreteľa