Preskočiť na obsah

Vyhlásenie verejného obstarávania

Zverejnené
28. augusta 2013
Kategória

Správa o zákazke vypracovaná v zmysle § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom znení

Verejný obstarávateľ: Obec Lukov, 086 05 Lukov
Predmet zákazky: Bytový dom – 8 bytových jednotiek – nižší štandard
Zákazka: Podlimitná zákazka na stavebné práce – § 100 a násl.
Postup zadávania: Výzva na predkladanie ponúk

Prílohy