Preskočiť na obsah

MEDZINÁRODNÝ DEŇ VTÁCTVA

Prvý apríl je tradične spájaný s Medzinárodným dňom vtáctva. Je to čas, kedy sa do svojich hniezdísk vracia najviac sťahovavých vtákov. Jarné prílety sledujú členovia Spoločnosti pre ochranu vtáctva (SOVS). Pri tejto príležitosti sa konajú mnohé akcie s cieľom spoznávania nášho vtáctva.

My sme si tento deň pripomenuli aj v našej škole. Žiaci si pozorne pozreli prezentáciu, v ktorej spoznali viacerých našich vtákov, ktoré prilietajú zo zimovísk na Slovensko, vypočuli si ich zvuky, dozvedeli sa, čo môžeme a nemôžeme nasypať vtáčikom do kŕmidiel a zistili, aké rôzne kŕmidlá môžeme vyrobiť. V druhej aktivite žiaci súťažili, mali určiť zvuk vtákov. Pri hre – dopĺňanie slov do piesní o vtákoch, žiaci využili svoje vedomosti o piesňach. Pesničky, napr. Čížiček, čížiček, Čvirikali vrabce, Vylecela prepelička, Na dvore býva sliepočka naša, Kukulienka, kde si bola….

Ďalšou aktivitou bolo fúkanie do pierok, kde si žiaci vyskúšali svoje pľúca a obratnosť. Skladanie vajíčok do tvaru kvetu bolo zamerané na rýchlosť, koordináciu a rozpoznanie farieb. Pohybová aktivita – Bociany, lastovičky, sovy – žiaci mali pohybmi napodobniť lastovičku – upažiť, bociana- stáť na jednej nohe, sova- čupnúť. Kto sa pomýlil, vypadol z hry.

Kŕmenie mláďat – žiaci pomocou lyžice prenášali slnečnicu cez vyrezaný otvor na kartóne do mištičky.

Na záver sme si zahrali hru Staviame hniezda – na precvičovanie brušného svalstva a rýchlosti.