Preskočiť na obsah

DHZ

Dobrovolný hasičský zbor v Lukove

V rámci organizovaného hasičstva Šarišskej župy v r. 1894 bola pre obce Lukov a Venécia zriadená hasičská čata, ktorej velil Henrich Richter a aj hasičský oddiel s veliteľom Emilom Adamcom. Oddiel a čata patrili k XXIX. Snakovskej hasičskej stotine. Dobrovoľný hasičský zbor v Lukove bol založený v r. 1926 s počtom 20 členov. V r. 1933 už mal DHZ techniku, ktorá pozostávala so štvorkolesovej ručnej striekačky, 104 m hadíc, 2 m savíc a 4 vedier. V tomto období prácu DHZ s počtom 25 členov riadil výbor v zložení: veliteľ Jozef Hudák, jeho prvý zástupca Michal Tulenko, druhý zástupca Jozef Klepáč, tajomník Jozef Hudák a strojníci Michal Ščurok a Ján Malega. Po druhej svetovej vojne v r. 1948 bol na čele DHZ trojčlenný výbor: veliteľ Ján Džunda, zástupca Ján Klepáč a pokladník Ján Šveda.

Po reorganizácii DHZ na MJ ČSPO v r. 1954 bol zvolený nový výbor s nasledujúcimi funkcionármi: predseda Michal Kravec, veliteľ Ján Klepáč, referent pre výcvik Juraj Malega, referent pre prevenciu Michal Mikita a tajomník Ján Mikita. Miestna jednota mala vtedy 32 členov. Funkciu predsedu v nasledujúcom období vykonávali Mikuláš Klepáč, Jozef Refiľák, Ladislav Volčko, Ján Volčko a Dušan Konfederák. Hasičskému zboru postupne velili Stanislav Reviľák, Michal Ratvaj, Mikuláš Sidor, Milan Brenišin, Jaroslav Ratvaj, Marián Rohaľ a Jozef Ščurok. DHZ v Lukove malo v mynulom období prvenstvo v rámci okresu a to, že veliteľom zboru bola žena – Milena Ujacká. V roku 2008 boli do jeho inventára dokúpené nové hadice a hasičský stroj prešiel kompletnou rekonštrukciou. Zbor v Lukove zasahuje pri rôznych situáciach, ako sú požiare polí, či povodniach, ktoré v posledných rokoch postihujú obec čoraz častejšie.

V súčasnosti má dobrovoľný hasičský zbor 36 členov, vrátané jeho zaslúžilých členov a za sebou má viacero ocenení. Terajším predsedom DHZ – Lukov je Matej Mašľar a veliteľom družstva je Martin Rohaľ.

13.6.2015 – Návšteva podpredsedú vlády a ministra vnútra SR p. Róberta Kaliňáka, pri príležitosti odovzdávania hasičského vozidla IVECO DAILY v obci Lukov