Preskočiť na obsah

Svetový deň včiel

SVETOVÝ DEŇ VČIEL sa oslavuje 20. mája. Tento dátum súvisí s výročím narodenia významného slovinského priekopníka včelárstva Antona Janšu. Účelom medzinárodného dňa je uznanie úlohy včiel a iných opeľovačov pre ekosystém. Včely zabezpečujú ochranu biodiverzity. Zlepšiť včelárstvo sa snažila už rakúska panovníčka Mária Terézia, ktorá vymenovala Antona Janšu za prvého riaditeľa včelárskej školy vo Viedni. Svetový deň včiel bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov (OSN) po prvýkrát 20. mája 2018. OSN ním chce zvyšovať povedomie o dôležitosti včiel a iných opeľovačov, ich ohrozeniach i o ich prínose pre udržateľný rozvoj. Opeľovače bezprostredne prispievajú k potravinovej bezpečnosti a zároveň vytvárajú podmienky na zachovanie biologickej rozmanitosti. Pokiaľ nebudú včely, nebudú stromy, nebudú kvety a nebudeme ani my, preto je dôležité včely chrániť a dávať im priestor na existenciu.

Aj na našej základnej škole sme si tento deň pripomenuli a  pripravili aktivitu, ktorou by sme chceli zvýšiť u žiakov povedomie o dôležitosti včiel. Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijal Ing. Miroslav Brenišin, ktorý sa v našej obci aktívne venuje včelárstvu. Oboznámil žiakov o živote včiel, o ich dôležitosti, o tom čo produkujú pre človeka, a ako sa o včely treba starať. Priniesol so sebou množstvo včelárskych potrieb a včelích produktov. Žiaci mali možnosť vidieť živý úľ so včelami, vidieť a zároveň ohmatať a ovoňať včelí vosk, propolis a včelí plast. Dokonca mali možnosť ochutnať aj najsladší včelí produkt – med. Ukázal žiakom, ako sa priblížiť ku včelám a čo všetko má včelár oblečené pri práci s nimi. Žiakom sa tento deň páčil, dozvedeli sa množstvo zaujímavostí o včelách za čo mu chceme veľmi pekne poďakovať. Verím, že oboznámením žiakov s touto problematikou prispejeme aj my k ochrane včiel, ktorých ubúda hlavne nevhodnými  aktivitami človeka.