Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom