Preskočiť na obsah

Materská škola

Adresa:

  • Materská škola Lukov
  • Lukov č. 98
  • 086 05 Lukov

Telefón: +421 907 145 004

Mgr. Alena Buliščáková

Riaditeľ školy

mslukov@gmail.com

Zamestnanci materskej školy:

Alena Pangrácová – učiteľka

Bc. Martina Džambová – učiteľka

Bc. Dominika Rohaľová – pomocný vychovávateľ

Anna Malegová – školníčka

Milan Dubňanský – kurič

Zamestnanci školskej jedálne:

Iveta Kravcová – vedúca školskej jedálne

Oľga Trojanovičová – hlavná kuchárka

Katarína Malegová – pomocná pracovná sila

Anna Hankovská – pomocná kuchárka

Viera Karafová – pomocná pracovná sila

Materská škola je dvojtriedna. V školskom roku 2023/2024 ju navštevuje 37 detí.


Aktivity materskej školy

Zobraziť všetky aktivity materskej školy