Preskočiť na obsah

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia – Príloha č. 1 k VZN č. 1/2019