Preskočiť na obsah

Voľnočasové športové aktivity v obci Lukov – zariadenia posilňovne

Zverejnené
25. júna 2019
Kategória

Obec Lukov, 086 05 Lukov 60 ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, predladá výzvu na predkládanie cenových ponúk.
Predmetom zákazky je dodanie zariadenia do posilňovne v obci Lukov v projekte „Voľnočasové športové aktivity v obci Lukov – zariadenia posilňovne„. Týmto Vás vyzývame na účasť v predmetnom verejnom obstarávaní a na predloženie cenovej ponuky.

Kontaktné miesto pre získavanie informácií

Obec Lukov v zastúpení: Ing. Jozefína Kramárová

tel., fax: +421 544766206

e-mail: obeclukov@gmail.com

Prílohy