Preskočiť na obsah

SVETOVÝ DEŇ METEOROLÓGIE

23.3. sa oslavuje Svetový deň METEOROLÓGIE, my sme ho v škole oslávili rôznymi aktivitami a zábavnými hrami. Žiaci sa meteorologickým pexesom oboznámili s pojmami o počasí. Búrkou mozgov sme si vytvorili pojmovú mapu týkajúcu sa meteorológie. Zahrali sme sa aj hru s rozstrihanými slovami, kde bolo úlohou žiakov poskladať z písmen slová. Hra BINGO žiakov zaujala a motivovala počúvať pozorne predpoveď počasia. Žiaci sa taktiež zahrali na televízne „rosničky“. Pani učiteľka si pre žiakov pripravila 4m teplomer, ktorý žiakom slúžil ako číselná os na usporiadanie čísel, ktoré žiaci museli vypočítať na ulovených papierových rybičkách z „teplej a studenej vody“ (červená a modrá obruč). Pre aktívne zapojenie, sme si pre žiakov pripravili pohybovú hru, kde úlohou bolo preniesť  kúsok ľadu „krúpy“ po dráhe, ktorú si vytvorili z „plávajúcich krýh“, posúvaním obručí palicou pred sebou po dráhe. Pre šikovných prvákov bola pripravená hra na zručnosť s nožnicami – strihanie čiar bleskov a padajúceho dažďa. Deň sme ukončili vyhodnotením aktivít a známym spravodajským pozdravom „DO POČASIA“.