Preskočiť na obsah

DEŇ ZEME

Zverejnené 28.4.2023.

Na našej škole sme si pripomenuli Deň Zeme už v piatok 21.4.2023.

Na začiatku sme si vypočuli pieseň od Smejka a Tanculienky- Naša Zem. Keďže tento deň upozorňuje ľudí na vplyv znečisťovania životného prostredia, tak v prezentácii sme sa dozvedeli o tom, aké zložky životného prostredia poznáme, čo je jeho súčasťou a samozrejme ako našu planétu znečisťujeme. Predstavili sme si body, ako sa dá pomôcť našej planéte. Jedným z bodov bolo triedenie odpadu, ktoré sme si zopakovali.  Následne bola pre žiakov pripravená súťaž v dvoch skupinách, v ktorej mala každá skupina určený druh odpadu najprv pohľadať v triede, pozbierať ho a správne zatriediť do separovaného koša. Žiaci mali radosť z tejto súťaže. Nasledovala aktivita s názvom poskladaj obrázok, pri ktorej pracovali v skupinách a mali z rozstrihaných obrázkov poskladať obrázok správne. Pre žiakov sme si ďalej pripravili aj Živé pexeso, ktoré ich veľmi zaujalo. Ponúkli sme výzvy, ako by sme mohli priložiť ruku k dielu aj my. Ani chvíľu sme neváhali a aktívne sme sa podieľali na ochrane životného prostredia takým spôsobom, že sme pozbierali odpadky v okolí základnej a materskej školy a po našej obci. Žiaci za svoju aktívnosť boli nielen pochválení ale dostali aj medaily.