Preskočiť na obsah

MAREC – mesiac knihy

Zverejnené 11.3.2015.

Kniha. Kedy sme ju naposledy čítali? Kedy sme si ju kúpili alebo požičali z knižnice? Či sme ju dostali ako darček na Vianoce? V dnešnej dobe počítačov a moderných informačných technológií má kniha svoje opodstatnenie a význam. My učitelia berieme knihy do rúk každý deň. Rovnako každý deň aj naši žiaci držia v rukách knihy – učebnice, z ktorých čerpajú nové poznatky a informácie. No okrem vedomostí ich musíme vyzbrojiť fantáziou, ktorú potrebuje každý človek, a ktorá sa ukrýva práve v knihách. Tá ich prenesie do ríše rozprávok, zavedie ich do ďalekých krajín na nepoznané miesta, kde môžu spoznávať nových hrdinov, ktorí sú pre ne mnohokrát vzorom. Čítanie taktiež pomáha deťom   obohacovať slovnú zásobu a lepšie sa vyjadrovať. Hlasné čítanie rodičov svojím ratolestiam pred spaním, okrem vzácnych spoločne trávených chvíľ, dodáva deťom pocit bezpečia a upokojuje ich.
Pri príležitosti mesiaca kníh sme na Krúžku šikovných rúk spoločne so žiakmi vyrobili vlastné knihy. Farebné ilustrácie sme doplnili sprievodným textom a knihy zviazali. Sú vyvesené na školskej chodbe, kde ich počas prestávok s obľubou prezerajú a hrdo čítajú mladším spolužiakom. Rovnako sme pre žiakov pod vedením pani učiteľky Mgr. Oľgy Rohaľovej počas dopoludňajšej činnosti pripravili aktivity na danú tému. V prezentácii sa dozvedeli, ako sa vlastne kniha zrodí, aká je jej púť dlhá. Od výroby papiera cez ruky spisovateľa, ilustrátora a mnohých ďalších, až kým sa dostane na pulty kníhkupectiev. Pripomenuli sme si, že marec bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu. Deťom sme predstavili aj našu obľúbenú knihu z detstva,  ale aj najdrahšiu, najväčšiu, najmenšiu a ďalšie naj z kníh. Nechýbala ani najpredávanejšia kniha Biblia. Kvízom sme zistili, čo o rozprávkových hrdinov vedia a v krížovke si pripomenuli a osvojili rôzne pranostiky. Vyvrcholením aktivity bola vlastnoručne vyrobená záložka, ktorá pri čítaní zohráva veľmi dôležitú úlohu. Aktivity sa deťom veľmi páčili.

Čitateľské zručnosti podporujeme u žiakov aj pravidelným požičiavaním kníh zo školskej knižnice. Nechýba ani pútavé čítanie príbehov v podaní učiteľov, ale ešte radšej sa predvedú deti samé pred ostatnými spolužiakmi. Preto každoročne v marci organizujeme Hviezdoslavov Kubín, kde sa môžu žiaci prezentovať prednesom poézie a prózy, na ktorú sa patrične pripravujú.