Lukov – rekonštrukcia a rozšírenie vodovodnej siete

Zverejnené
1. marca 2021
Kategória

Obec Lukov, 086 05 Lukov 60, 086 05 Lukov pri Bardejove

Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znená neskorších predpisov vyhlásila súťaž na dodanie predmetu zákazky „Lukov – rekonštrukcia a rozšírenie vodovodnej siete“.

Výzva – kód výzvy:OPĽZ-P06-SC11-20020-1
Kód žiadosti v ITMS2014+:NFP312060AWC7
Názov projektu:LUKOV – REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE VODOVODNEJ SIETE

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO.

Názov: Obec Lukov
IČO: 00322342
Sídlo: Lukov 60, 086 05 Lukov pri Bardejove
Zastúpený: Ing. Jozefína Kramárova, starostka
Telefón: +421 54 47 66 206
Elektronická pošta: obeclukov@gmail.com

Zástupca verejného obstarávateľa (kontaktná osoba):

Názov: RNDr. Ivan Kotora
IČO: 30258081
Sídlo: Karola Kuzmányho 1575/23, 060 01 Kežmarok
Zastúpený: Ivan Kotora Telefón: 0944371271
Elektronická pošta: ivan.kotora@gmail.com

Prílohy

Stiahnuť súbor Priloha1-Vyzvy-na-predkladanie-ponuk 58 KB / DOC Stiahnuť súbor Priloha2-Cestne-vyhlasenie 50 KB / DOC Stiahnuť súbor Priloha3-Navrh-Zmluvy 55 KB / DOCX Stiahnuť súbor Vyzva-na-predkladanie-ponuk 412 KB / PDF Stiahnuť súbor ZPR_CELKOVY_lukov 22 KB / PDF Stiahnuť súbor D-Situacia-v-katastralnej-mape 2 MB / PDF Stiahnuť súbor E.2_ZPR_lukov 20 KB / PDF Stiahnuť súbor E.2-1_TS_voda 227 KB / PDF Stiahnuť súbor E.2-2_Situacia-Model 793 KB / PDF Stiahnuť súbor E.2-3_PP-Model 142 KB / PDF Stiahnuť súbor E.2-4_ulozenie.potr-Model 248 KB / PDF Stiahnuť súbor E.2-5_detailnapojenia-Model 128 KB / PDF Stiahnuť súbor E.3_ZPR_lukov 20 KB / PDF Stiahnuť súbor E.3-1_TS_voda 291 KB / PDF Stiahnuť súbor E.3-2_Situacia-Model 486 KB / PDF Stiahnuť súbor E.3-3_PP-Model 142 KB / PDF Stiahnuť súbor E.3-4_ulozenie.potr-Model 248 KB / PDF Stiahnuť súbor E.3-5_detailnapojenia-Model 143 KB / PDF Stiahnuť súbor E.3-6_hydrant-Model 132 KB / PDF Stiahnuť súbor E.3-7_krizovanie-vodovodu-a-elektriny 279 KB / PDF Stiahnuť súbor E.9_TS_Technicka-sprava_Vydajny_automat_na_vodu 223 KB / PDF Stiahnuť súbor E.9_ZPR_Vydajny_automat_na_vodu 20 KB / PDF Stiahnuť súbor E09-SO-09-02-Vydajny_automat_na_vodu-SITUACIA 2 MB / PDF Stiahnuť súbor E09-SO-09-03-Vydajny_automat_na_vodu-PODORYS 854 KB / PDF Stiahnuť súbor E09-SO-09-04-Vydajny_automat_na_vodu-REZ-A_A 805 KB / PDF Stiahnuť súbor E09-SO-09-05-Vydajny_automat_na_vodu-POHLADY 513 KB / PDF Stiahnuť súbor E09-SO-09-06-Vydajny_automat_na_vodu-PRIPOJKA 593 KB / PDF Stiahnuť súbor Lukov-vdv-A_SS 190 KB / PDF Stiahnuť súbor Lukov-vdv-B_STS 415 KB / PDF Stiahnuť súbor SO02_podklad 993 KB / PDF Stiahnuť súbor SO03_podklad 1 MB / PDF Stiahnuť súbor Zadanie-SO03 24 KB / XLSX Stiahnuť súbor SO02_rekapitulacia-1 14 KB / XLSX Stiahnuť súbor SO03_krycilist 26 KB / XLSX Stiahnuť súbor SO03_rekapitulacia 14 KB / XLSX Stiahnuť súbor SO02_krycilist-1 26 KB / XLSX Stiahnuť súbor SO-09-vydajny-automat-na-vodu-Kryci-list 41 KB / XLS Stiahnuť súbor SO-09-Vydajny-automat-na-vodu-Vykaz-vymer 44 KB / XLS Stiahnuť súbor Rekapitulacia-stavby 36 KB / XLS Stiahnuť súbor Zadanie-SO02 22 KB / XLSX