Návrh VZN 52023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lukov

Zverejnené
28. februára 2023
Kategória

Prílohy