Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom